Wat handen weten


Tijdens het tekenen stuurt het denken de handen aan maar de handen sturen tijdens de handeling van het tekenen evenzeer het denken aan.
Het denken  speelt zich in de werkplaats  niet alleen af in het hoofd, de tekenende hand heeft een  beslissende invloed op het denken.
De handen zijn niet alleen de mechanische uitvoerders van een van te voren bedacht plan, de handen tekenen en er  is een feedback over en weer. 
Er ontstaat een soort driehoek tussen de hand, het papier en het oog/de gedachte. De afstand die het oog schept tot de dingen weerspiegelt zich in de voorstelling/ gedachte.
De handen brengen de voorwerpen weer dichterbij.


volgende >
Plasticiteit, hoe de hand het oog volgt